Strategie

Strategie vormt het fundament van de onderneming. Het management dient te bepalen waar de onderneming heen wil. Een goede strategie moet makkelijk zijn uit te leggen. Daarvoor zijn niet meer dan 4 sheets nodig.

Het probleem is echter dat managementteams een objectieve blik naast zich nodig hebben en iemand die het proces faciliteert. Dat zorgt ervoor dat de strategie scherper wordt , maar ook vertaald wordt naar veel betere en meer prikkelende stellingen. Een strategie moet immers inspireren. Een goede strategie moet in één dag neergezet kunnen worden indien je dit samen doet met een team van ervaren managers. De grote lijnen zitten immers bij iedereen in het hoofd.

Voor een dergelijke strategie sessie in één dag zijn een aantal stappen noodzakelijk. Daarbij worden een aantal unieke modellen gebruikt:

  • Een interne/externe analyse
  • Een heldere visie en missie van de onderneming
  • Een duidelijke richting
  • Een duidelijk doel
  • Een knelpuntanalyse
  • Een prioritering van stappen
  • Richtlijnen voor de marketingmix

Met bovenstaande stappen wordt een gedegen plan opgeleverd dat het bedrijf richting geeft en de werknemers inspiratie. Het is immers belangrijk om precies te weten waar je wel of niet mee bezig moet zijn. Een goed strategisch plan is een voorwaarde voor een succesvol beleid op de lange termijn. Met een goed strategisch plan komt het behalen van de ondernemingsdoelstellingen veel dichterbij.