Private Label

Private labels vormen de laatste 10 jaar een sterk ontwikkelende groep. Het volume in alle vormen van retail neemt significant toe.

Het probleem is echter dat vaak opportunistisch wordt gewerkt zonder met een gedegen plan te komen. Ook Private labels hebben echter een fundamentele aanpak nodig: Daarom dienen met behulp van PM.SMS. de volgende stappen genomen te worden:

  • Wat is de invloed van het formulemerk?
  • Welke verschillende kwaliteitsniveaus willen en kunnen we aanbieden?
  • Wat is waardeproposite van de verschillende private label niveaus?
  • Waar staat ieder niveau nu precies voor?
  • Hoe worden de verschillende marketing P’s vorm gegeven?
  • Samenstellen van het “handboek soldaat”.

Met bovenstaande stappen zorgen we ervoor dat de private label strategie aligned is met de formulestrategie. Tevens worden private labels als “merken”gezien wat een heel andere scope oplevert.