War Room

Voor bedrijven is het vaak moeilijk om de blik naar buiten te richten. Men is druk bezig om naar de interne organisatie te kijken omdat dat vaak volop aandacht vraagt. De waan van alledag regeert.

Het probleem is echter dat bedrijven op deze manier de kans lopen om unieke ontwikkelingen te missen die meer dan relevant zijn voor beslissingen over de manier van ondernemen. Een WarRoom kan dan een uitstekend middel zijn om de blik weer eens te verbreden. De Warroom van PMMS bestaat uit te volgende elementen:

  • Investering van 1 dag managementtijd
  • Analyse van het centrale probleemgebied dat onderhanden wordt genomen
  • Een pressure cooker manier van presenteren in maximaal 45 minuten per lezing.
  • Topsprekers uit bedrijfsleven, politiek of Universiteiten geven de laatste inzichten over een bepaald onderwerp
  • Door onderwerpen op een 360 º manier te bekijken worden volledig nieuwe inzichten neergezet
  • Aan het einde van de dag worden op basis van nieuwe inzichten besluiten genomen over hoe nu verder

Na deze verfrissende en vooral zeer inspirerende dag hebben de deelnemers nieuwe inzichten meegekregen die helpen om de onderneming beter op koers te zetten.