Lezingen

Paul Moers is een zeer veel gevraagd top spreker (vaak keynote spreker) voor het geven van lezingen. Deze worden met veel humor, maar vooral met echte kennis van zaken gegeven.

Lezingen worden altijd intensief voorbereid in overleg met de klant. Op deze manier kan worden rekening gehouden met specifieke wensen. Deze lezingen zijn vooral zeer interactief en brengen de zaal in beweging. Spreekbeurten vormen vaak een belangrijk onderdeel in het duidelijk maken van de strategie van het bedrijf. Paul doet dat op heel eigen wijze en gebruikt hilarische filmpjes als metafoor voor gedragsverandering. Dat maakt zijn lezingen ook zo inspirerend en impactvol.

Paul schuwt als spreker scherpe meningen niet en dat kan tot intensieve discussies leiden. De genodigden doen beslist een groot stuk inspiratie op. De boeken van Paul Moers vormen vaak het kader van zijn verhaal. Marketing, strategie merkbeleid en retailstrategie vormt uiteraard de kern van de lezingen. Toehoorders doen daadwerkelijk kennis op en kunnen aan de slag met concrete adviezen. Spreken is een vak en dat laat Paul in zijn lezingen heel goed zien.