Congressen

Het organiseren van een congres kan voor het merk of de organisatie een uitstekend middel zijn om beter op de kaart te komen staan en het merk te laden. Het is immers belangrijk dat merken ook vanuit de zijlijn boodschappen op de consument afsturen.

Het probleem is dat veel bedrijven de kennis en kunde missen , maar vooral geen tijd hebben om dit te organiseren. PM.SMS. heeft hier een duidelijk en concreet antwoord op:

  • Inventarisatie van het doel van het congres
  • Begroting/financiering
  • Themabepaling
  • Scouten van de benodigde sprekers
  • PR plan samenstellen
  • Begeleiden van de dag

PM.SMS. heeft inmiddels vele succesvolle congressen gelanceerd. De ervaring met PR maakt dat deze congressen ook groot in de pers zijn gekomen. Merken worden hierdoor op een andere maar vooral sympathieke manier geladen en worden daardoor krachtiger.