Category Management

Formules krijgen steeds meer te maken met een complex productportfolio. Er dienen keuzes gemaakt te worden om het overzicht voor de klant te behouden en daarnaast de winkel effectief te houden.

Het probleem is dat er een methode nodig is om het productportfolio aan te sturen. Category management met behulp van PM.SMS. helpt hierbij. Er dienen dan de volgende stappen te worden genomen:

  • Definitie van de verschillende categorieën
  • Bepaling van de verschillende rollen van de productgroepen
  • Bepaling van de doelen in de verschillende productgroepen
  • Monitoren van de behaalde resultaten

Op deze manier zijn wij in staat om het management van het productportfolio verder te professionaliseren. Daarmee is zowel de retailer als de consument gebaat.