Veiligheidsregio Twente faalt volledig met Corona campagne! Sneu dat ze het zelf niet zien!