Paul Moers is begonnen met de merkpositionering van Plegt-Vos