Identiteit is voor merken een cruciale factor voor succes

Algemeen

Merken vormen een belangrijk deel van onze samenleving. Waar we ook zijn en wat we ook doen, we worden geconfronteerd met merken. Consumenten worden bewust maar vooral onbewust continu richting een merk gestuurd, dus vaak zonder dat ze het in de gaten hebben. Het merk is blijkbaar een unieke constructie. Een merk is echter geen doel op zich, maar een middel om de consument goed te kunnen bereiken. Hoe steviger een merk staat des te meer het de consument zal aanspreken. Uiteindelijk leidt dit tot een duurzame positie van het merk. Door merken wint een oranisatie namelijk immers vertrouwen, koopbereidheid en vooral loyaliteit.

Een cruciale factor die vaak vergeten wordt, is de identiteit van het merk. De identiteit is echter het fundament waarop je het merk bouwt. Het merk schiet bij het ontbreken van een identiteit alle kanten uit. De merkwaarden vertegenwoordigen verschillende identiteiten. Daardoor wordt de consistentie van het merk vaak erg slecht. Zeker bij organisatiemerken blijkt de identiteit van het merk (zo die er al is) vaak helemaal niet aan te sluiten bij de identiteit van de organisatie. Daarmee laten ze grote kansen liggen.

Bestellen

Klik hier om naar managementboek.nl te gaan en de luister-CD te bestellen